Το Υπουργείο Αθλητισμού και Πολιτισμού στηρίζει το Chania Rock Festival!

Το Υπουργείο Αθλητισμού και Πολιτισμού στηρίζει το Chania Rock Festival!

Με μεγάλη μας τιμή και χαρά ανακοινώνουμε ότι το Chania Rock Festival θα διεξαχθεί για πρώτη φορά υπό την Αιγίδα και με την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού. 

Ευχαριστούμε το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού για την αναγνώριση της συμβολής του Chania Rock Festival στην διεθνή προώθηση νέων καλλιτεχνών, καθώς και στην διάδοση εναλλακτικής μουσικής στο νησί της Κρήτης.